اهداف و برنامه ها  

 

با توجه به اساسنامه مدارس فرهنگ ونظر به ارتقای فرهنگ اسلامی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه اسلامی ایران و همچنین تربیت دخترانی دانا و آگاه و فرهیخته در سال تحصیلی جدید اهم اهداف دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ به قرار زیر می باشد :
 

 

اساسنامه  دبیرستان فرهنگ

مصوب جلسه 714 –  مورخ 5/8/1383 شماره ابلاغ 8/9903/120 – تاریخ 16/12/1383

نظر به این که رشته ادبیات و علوم انسانی در پرورش انسان های اندیشمند و خلاق از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شورای عالی اموزش و پرورش به منظور جذب دانش آموزان مستعد و علاقمند به تحصیل در رشته مذکور مقرر می دارد :

وزارت آموزش و پرورش متناسب با نیاز نسبت به تاسیس دبیرستان خاص در رشته ادبیات و علوم انسانی با عنوان دبیرستان فرهنگ اقدام کند. این دبیرستان ها در مناطق برخوردار مطابق آیین نامه گسترش مشارکت های مردمی در مدارس و رعایت موارد زیر فعالیت خواهند کرد:

     1- معلمان و مربیان این دبیرستان ها از میان افراد متعهد و با تجربه ای که از سطح علمی و آموزشی بالایی برخوردارند، انتخاب می شوند.

     2- در اینگونه دبیرستان ها علاوه بر کارکنان پرورشی و آموزشی از وجود دبیر راهنما برای راهنمایی و ارشاد دانش آموزان در زمینه های مختلف آموزشی، اخلاقی و رفتاری استفاده می شود.

     3- پذیرش دانش آموزان مستعد در این دبیرستان ها از بین قبول شدگان سال سوم راهنمایی تحصیلی که حداقل معدل 17 را دارا هستند بر اساس آزمون ورودی صورت می گیرد. جمع معدل سال سوم راهنمایی تحصیلی و نمره آزمون ورودی (به نسبت مساوی) معیار گزینش خواهد بود.

       4- ادامه تحصیل دانش اموزان در این دبیرستان ها منوط به کسب حداقل نمره 12 در هر ماده درسی و معدل سالانه 15 است.

 تبصره 1- تاسیس این قبیل دبیرستان ها به صورت نمونه دولتی و غیرانتفاعی تابع قوانین و ضوابط مربوط می باشد.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی با امضای وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

 موضوع: نحوه تاسیس دبیرستان خاص در رشته ادبیات و علوم انسانی با عنوان دبیرستان فرهنگ در هفتصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 5/8/1383 به تصویب رسید.


اهداف پرورشی

1- رعایت موازین دینی و اخلاقی در انجام کارها

2- احترام وتکریم به انسان و عزت نفس او

3-  ایجاد فضای صمیمی و شاد برای تبلور استعداد خدا دادی

4- کمک به  بروز وشکوفایی خلاقیت ها

5-  آموزش تفکر درست با فرصت دادن به دانش آموزان برای بحث و تبادل نظر

6-  اتخاذ  تصمیمات صحیح و معقول ، با واگذاری مسئولیت به آنها درچارچوب قبول وظایف مدرسه ای

7- ایجادروحیه تعاون وهمکاری وتقویت آن ، از طریق مشارکت در اجرای برنامه های جمعی و گروهی

 

2-   اهداف آموزشی

1-    بهره جویی از حضور فعال مدرسین مجرب ومتعهد ،با سابقه ودلسوز،بهره گیری از بهترین وپیشرفته ترین وسایل کمک آموزشی موثر در یادگیری
2-   استفاده ازآزمایشگاه وفاوری هی نوین آموزشی به همراه وسایل کمک آموزشی در تفهیم درس

3-   ارائه کلاسهای فوق برنامهجهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان  
4- برگزاری آزمونک برای حصول اطمینان بیشتر از یادگیری مطالب درسی هدایت ورهبری

 
  
اهم فعالیت های انجام شده

1- ثبت و پی گیری امتحا نات کلاسی تشکیل پوشه نمرات همراه با درج  رتبه در هر آزمون و بررسی توسط  مدیر مدرسه  

2-  ارایه کارنامه ماهانه به اولیا

3- طرا حی و تنظیم برگه کارکرد هفتگی در منزل

4- برر سی کارکرد هفتگی و ارزیابی عملکرد دانش آموزان توسط مشاور و اعلام نظر جهت تقویت نقاط مثبت و رفع ضعف آنان

5- ارایه جدول بررسی وضعیت درسی توسط  دبیران و اعلام نظر دبیر جهت رفع  ضعف درسی

 

6-  برگزاری  آزمونهای بیشرفت تحصیلی و اعلام رتبه و درصد

7- برگزاری کنکورهای  آزمایشی ویژه پیش دانشگاهی،ارایه کارنامه و اعلام رتبه و درصد

8- برگزاری کلاسهای تست وکنکور

9- ایجاد سمت دبیر پژوهش و ارایه پژوهشهای علمی توسط دانش آموزان

10- اجرای طرح دوسالانه برای آمادگی دانش آموزان سوم و چهارم برای کنکور  

11- بر پایی نمایشگاه کتاب در مدرسه و جلب مشارکت دانش آموزان در جهت تقویت کتابخا نه

12- بازدید از کتابخانه و آشنایی با طبقه بندی کتاب و نحوه استفاده از منابع معتبر علمی در راستای تقویت روحیه پژوهش

13- استفاده از اینترنت  پرسرعت با حضور مسئول سایت بصورت دائم

14- طراحی سایت مدرسه و درج اخبار و اطلاعات وارتباط با اولیا و دانش آموزان به صورت مجازی

15- برگزاری بازدیدهای علمی

16- برگزاری مراسم ایام ا ... و مناسبتهای مذهبی

17- بر پایی نماز جماعت در مدرسه

18- آموزش مسایل بهداشتی از طریق ارایه بروشورو تراکت و کنترل آن