کادر اداری و اجرایی  
 
 
 

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مدیر

معصومه    کامیاری

فوق لیسانس   ادبیات فارسی

معاون آموزشی

فریده      شهابی

فوق لیسانس   حقوق بین الملل

معاون آموزشی

فریده      کمالی

فوق لیسانس  ریاضی

معاونی فن آوری

فاطمه      برگشادی

فوق لیسانس  IT

معاون اجرایی

معصومه      تاتاری

لیسانس  ریاضی

معاون پرورشی

فاطمه     صادقی

لیسانس  معارف اسلامی

 
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت