تماس با ما:  
 
دبیرستان دخترانه فرهنگ رضوان منطقه 2 تهران
نشانی:
میدان صنعت- بلوار خوردین - خیابان هرمزان= پیروزان شمالی
تلفن:
88565483
ایمیل:
info@frezvanschool.ir
آدرس سایت مدرسه:
www.frezvanschool.ir